Thiết kế Website

Htaccess là gì? và nhưng trường hợp sử dụng file .htaccess

Htaccess là gì? Hầu hết những ai làm web hay SEO đều biết đến cái tên htaccess. Tuy nhiên, với những người khi mới bước vào việc lập trình thì lại chưa hiểu rõ cũng như chưa biết cách tạo file .htaccess toàn tập nhanh chóng và thuận tiện nhất. Chính vì vậy, hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn về htaccess là gì và cách cấu hình htaccess dễ dàng nhất.

Htaccess là gì? Cách cấu hình .htaccess căn bản 

1. Htaccess là gì và nằm ở đâu?

Htaccess là một tập tin dùng để cấu hình máy chủ web apache. Nó được máy chủ chấp nhận như là một thành phần và cho phép chúng ta thực hiện điều hướng và bật các tính năng một cách linh hoạt hoặc bảo vệ một phần nào đó của website. Trong cái tên .htaccess thì htaccess là phần đuôi và tập tin này là không có tên (noname), chính vì thế khi bạn đưa file này lên host không phải lúc nào nó cũng hiển thị ra.

Để thao tác với file .htaccess ta có thể sử dụng bất kì một editor nào hỗ trợ code text như Netbeans, PHP Designer, hay thậm chí là phần mềm notepad có sẵn trong window. File .Htaccess không được viết nên từ một ngôn ngữ lập trình nào, nó được viết bởi những quy tắc Regular

Expression nên nếu bạn không nắm vững kiến thức này thì thao tác với file .htaccess rất khó khăn. Và nếu bạn chỉnh sửa file với một lỗi dù chỉ là nhỏ thì khi truy cập vào website của bạn sẽ xuất hiện lỗi 500, như vậy là bạn đã HACK được web mình rồi đấy. Vì thế hãy thận trọng khi chỉnh sửa file .htaccess và hãy luôn luôn có một file backup trước khi đụng đến.Htaccess là gì?

Thông thường thì file này thường nằm ngay ở trong thư mục gốc của hosting. Bạn có thể dễ dàng thấy ở trong thư mục gốc của hosting của bạn có chứa file này.

Htaccess là gì?

2. Mục đích của file .htaccessHtaccess là gì?

là cấu hình lại một số cài đặt của Apache Web Server. Chính vì lý do đó mà rất hữu ích để điều chỉnh một số tính năng nhất định trên server. Ví dụ, một trường hợp hay dùng của file .htaccess là tạo chuyển hưởng từ không-www sang www URLs và ngược lại. Những cách dùng khác bao gồm chỉnh quyền của một số files, chặn bot hoặc thêm MIME types. Nó rất hữu ích trong việc quản lý các cài đặt bảo mật của WordPress của bạn: bài bảo mật WordPress. Bạn sẽ cần dùng nó nhiều hơn nữa trong quá trình phát triển WordPress, để phù hợp nhất cho nhu cầu sử dụng của bạn.

3. Bạn cần lưu ý gì khi sử dụng .htaccess?

Mặc dù file .htaccess có thể vô cùng hữu dụng, có thể được sử dụng để cải thiện trang web, nhưng có 2 điều cần chú ý

Thứ nhất: Tốc độ – file .htaccess có thể làm chậm máy chủ của bạn, với hầu hết các máy chủ thì thay đổi tốc độ này rất nhỏ bé không đáng kể. Sự ảnh hưởng này phụ thuộc vào vị trí của file. Mỗi lần trang web load lại, máy chủ sẽ duyêt các thư mục của nó cho đến khi tìm thấy thư mục cao nhất hoặc là file .htaccess. Quá trình này sẽ xảy ra miễn là lệnh AllowOveride cho phép sử dụng file .htaccess, dù cho file đó có tồn tại hay không.

Thứ hai: Bảo mật – file .htaccess dễ dàng truy cập hơn so với các chuẩn cấu hình của apache và các thay đổi được áp dụng ngay lập tức (không cần phải khởi động lại máy chủ). Cho phép người dùng quyền thay đổi file .htaccess giúp họ có quyền kiểm soát rất lớn. Bất cứ lệnh nào được đặt trong file .htaccess, đều có ảnh hưởng như ở trong file cấu hình của apache.Htaccess là gì?

Nói chung, Apache không khuyến khích việc sử dụng file .htaccess nếu người dùng có thể tự điều chỉnh file cấu hình của apache.

Htaccess là gì?Hướng dẫn cấu hình .htaccess căn bản dễ dàng

1. Thay đổi trang báo lỗi với .htaccess

Đặt vào file .htaccess nội dung như sau:

— ErrorDocument mã số lỗi /trangloi.html. Trong đó mã số lỗi là mã số của các lỗi phát sinh, sau đây là những lỗi hay gặp:

401 – Authorization Required (cần password để truy nhập)
400 – Bad request (Lỗi do yêu cầu)
403 – Forbidden (không được vào)
500 – Internal Server Error (lỗi server)
404 – Wrong page (lỗi trang, không tìm thấy…)

2. Có thể dùng một hình ảnh để cảnh báo bằng cách chèn đoạn mã sau vào file .htaccess.

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^$
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://(www.)?tailieulinux.com/.*$ [NC]
RewriteRule .(gif|jpg)$ [R,L]

3. Chống ăn cắp băng thông, đặt vào file .htaccess nội dung như sau

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^$
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://(www.)?yourwebsite.com/.*$ [NC]
RewriteRule .(gif|jpg)$ – [F]Htaccess là gì?

Htaccess là gì?

4. Ngăn việc hiện các tập tin trong thư mục, đặt vào file .htaccess nội dung như sau.

Options –Indexes.

5. Tự động load trang index

DirectoryIndex index.php index .php3 messagebrd.pl index.html index.htm.

File nào có theo thứ tự gần nhất sẽ được ưu tiên xuất hiện.

6. Cấm IP truy cậpHtaccess là gì?

deny from 203.262.110.20; cho phép IP truy nhập: allow from 203.262.110.20.

7. Tự động redirect

Redirect/olddirectory ;

8. Tùy biến đuôi tập tin

RewriteEngine on
RewriteRule (.*).dll$ $1.html

Trong đó html là phần mở rộng thực sự của những tập tin, dll là phần mở rộng do chúng ta tự chọn.

9. Tự động chèn www vào address bar

Chèn đoạn code sau vào .htaccess để website tự động chèn www vào address bar

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www.yourdomain.com$
RewriteRule ^(.*)$ [R=301]

Hoặc.

RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\. [NC]

RewriteRule ^(.*)$ http://www.%{HTTP_HOST}/$1 [R=301,L]

10. Tự động xóa www khỏi address barHtaccess là gì?

Chèn đoạn code sau vào .htaccess để website tự động bỏ www.

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.(.+)$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://%1/$1 [R=301,L]

11. Bắt buộc dùng https

Để ép buộc client phải truy cập vào website bằng https, có thể dùng .htaccess để cập nhật như sau

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule ^(.*)$ [R=301,L]

Htaccess là gì?5 trường hợp sử dụng phổ biến của file .htaccess

1. Mod_Rewrite:

1 trong các chức năng hữu dụng nhất của file .htaccess là mod_rewrite. Bạn có thể sử dụng để thiết kế và thay đổi cách mà URL và các trang web trong website của bạn được hiển thị với người dùng. Bạn có thể được hướng dẫn chi tiết tại đây: Cách sử dụng mod_rewrite của .htaccess

2. Xác thực:Htaccess là gì?

Chúng ta có thể sử dụng file .htaccess để yêu cầu người dùng nhập tài khoản, mật khẩu khi truy cập. Các mật khẩu của được lưu trong file .htpasswd. Tạo và lưu lại fiel đó, hãy đảm bảo rằng lưu lại file ssos tại 1 nơi nào đó khác thư mục của trang web để bảo mật. Khi bạn đã lưu các tài khoản và mật khẩu tuơng ứng được phép truy cập, bạn có thể thêm đoạn lệnh sau vào file .htaccess để sử dụng chức năng mật khẩu:

AuthUserFile /usr/local/username/safedirectory/.htpasswd
AuthGroupFile /dev/null
AuthName “Please Enter Password”
AuthType Basic
Require valid-user

Htaccess là gì?

 • AuthUserFile: Đường dẫn tới file .htpasswd.
 • AuthGroupFile: Sử dụng để truyền địa chỉ của .htgroup. Vì chúng ta không tạo file này, ta có thể để là /dev/null.
 • AuthName: Đoạn chữ được hiển thị khi form đăng nhập hiện lên
 • AuthType: Chỉ loại xác thực được sử dụng khi kiểm tra mật khẩu. Các mật khẩu được kiểm tra qua HTTP và không nên thay đổi từ khóa Basic.
 • Require valid-user: Giúp file .thacces biết có 1 số người có thể đăng nhập vào được. Hoặc có thể dùng lệnh khác là “require user username” để chỉ rằng chỉ có user được chỉ định mới có quyền truy cập.

3. Tự tạo trang web trả về thông báo lỗi:

file .htaccess còn cho phép bạn tạo tùy chỉnh trang trả về thông báo lỗi. 1 vài lỗi phổ biến là:

 • 400 Bad Request
 • 401 Authorization Require
 • 403 Forbidden Page
 • 404 File Not Found
 • 500 Internal Error

Để tạo 1 trang với giao diện thân thiện và cung cấp nhiều thông tin hơn cho người sử dụng so với trang trả về lỗi mặc định, bạn có thể sử dụng file .htaccess.

Đầu tiên bạn tự tạo trang trả về lỗi 404 hay bất kỳ lỗi nào tùy thích. Sau đó thì gửi lên server, rồi thêm lệnh sau vào file .htaccess:

ErrorDocument 404 /new404.html

Luôn nhớ răngf Apache tìm kiếm trang lỗi 404 đặt trong thư mục gốc (root). Nếu bạn đặt tại thư mục con, bạn cần ghi địa chỉ cụ thể :

ErrorDocument 404 /error_pages/new404.html

4. Mime Types:

Trong các trường hợp mà trang web của bạn có các file ứng dụng mà máy chủ không được cài đặt để gửi đi, bạn có thể thêm loại MIME vào máy chủ thông qua file .htaccess:

AddType audio/mp4a-latm .m4a

Đảm bảo rằng thay thế phần mở rộng các file với loại Mime mà bạn muốn hỗ trợ.

5. SSIHtaccess là gì?

SSI Server Side Includes tiết kiệm rấts nhiều thời gian cho website. 1 trong các trường hợp sử dụng phổ biến của SSI là cập nhập 1 lượng lớn các trang với nhưng dữ liệu rõ ràng, không cần phải cập nhật từng trang ( ví dụ, nếu bạn muốn thay đổi câu quote ở cuối trang ).

Để khởi động SSI, thêm đoạn lệnh sau vào file .htaccess:

AddType text/html .shtml

AddHandler server-parsed .shtml

Các dòng lệnh cho file .htaccess biết các file .shtml có hiệu lực, dòng thứ 2 đặc biệt khiến máy chủ phân tích tất cả các file có đuôi .shtml cho bất kỳ lệnh SSI nào.

Các tìm kiếm liên quan đến Htaccess là gì?

 • htaccess php
 • file htaccess chuẩn
 • tạo file htaccess trên host
 • file htaccess wordpress
 • htaccess rewrite url
 • file htaccess joomla
 • config htaccess
 • .htaccess php

Nội dung liên quan:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button